Spawanie Rur Preizolowanych

Najczęściej wykorzystywane w dostarczeniu odbiorcom centralnego ogrzewania i bieżącej ciepłej wody. Spawane za pomocą metod Tig , Elektroda , Acetylen-Tlen. Z elementów preizolowanych można budować magistrale ciepłownicze, proste przyłącza, sieci rozgałęźne… W zależności od wymagań inwestora, ukształtowania terenu, stopnia , uzbrojenia terenu, przyjętej techniki układania i warunków własnościowych przebieg ciepłociągu może przybierać różne formy.