Wpółpraca

Prezentujemy firmy z którymi współpracujemy na stałych zasadach:

ALPEX

Z Firmą która zapewnia kompleksową realizację prac serwisowych związanych z preizolowanymi sieciami ciepłowniczymi.

Zakres usług obejmuje: wykonywanie zespołów złącza: nasuwkowych, termokurczliwych, zgrzewanych elektrooporowo i innych, wykonywanie wcinek na gorąco lub na zimno, spawanie rur osłonowych estruderem, sprawdzenie poprawności wykonania instalacji alarmowej za pomocą reflektometru, lokalizacja i usuwanie awarii instalacji alarmowych, prace montażowe związane z preizolownanymi sieciami ciepłowniczymi.

B.T.B INŻYNIERIA

Współpracujemy z poważnymi firmami dysponującymi niezbędny sprzęt do wykonywania robót ogólno- budowlanych związanych z wykopami, podsypką, ułożeniem rur, podłączeniem monitoringu i instalacji alarmowej na rurociągu, mufowaniem, przywróceniem terenu do stanu pierwotnego.